Voornaam
populariteitslijsten
english
Verklaring
Zie voor de betekenis bij Lucius. St.-Lucia was volgens een legendarische passio martelares in Syracuse omstreeks 304, dus waarschijnlijk tijdens Diocletianus. Kerkelijke feestdag: 13 december. Al in de Middeleeuwen werd zij zeer vereerd en in verband met de betekenis van haar naam ('licht') werd zij patrones bij oogziekten. Oude vermeldingen van de naam of varianten ervan: Lusie de meront 1321 = Lossia de meroent 1322, Tienen (Roelandts, Ned. familienaam in hist. persp. 17). Oudste voorbeeld in Holland: 1317; Sia, Sijken, Zijken = Lucia, Den Bosch 14e/15e eeuw (de klemtoon viel blijkbaar op de i); Lescia, Liscia = Lucie, Rotterdam 1556 (SR, 173, 175,177); Lesya = Lucia, Bergen op Zoom 1719 (Ned. L. 1965, 321). Luciana komt voor in Shakespeare's 'Comedy of Errors'. In oude tijd bracht men vooral in Duitsland haar feest in verband met oude gebruiken met betrekking tot de zonnewende en de vruchtbaarheid.