Voornaam
populariteitslijsten
Loek
Verklaring
Er zijn twee mogelijkheden: of uit Lukas of verkorting en vleivorm van Lode of Lude. Zie ook Luk.