Voornaam
populariteitslijsten
Lýdia
ook Lydia , Lydía , Lÿdia en lydia
Verklaring
De naam betekent 'vrouw, afkomstig uit Lydië (in Klein-Azië)'. Hij komt voor in de Bijbel, in Handelingen 16,14: En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira ...". In apocriefe geschriften wordt zij beschouwd als een dochter van Jozef van Nazareth. Thyatira is het huidige Ak-Hissar, ten noordoosten van Smyrna. Kerkelijke feestdag: 3 augustus.