Voornaam
populariteitslijsten
Koenraad
Verklaring
Tweestammige Germaanse naam met ongeveer de betekenis 'bekwaam in het raad geven'. Uit Koen- 'koen, dapper' (zie Koen-) en -raad 'raad' (zie -raad-). Vgl. voor de betekenis Grieks Thrasyboulos. Vele vorstelijke en adellijke personen (vooral Duitse koningen, keizers, graven enzovoort) droegen in de Middeleeuwen deze naam. Vooral in Duitsland vond hij ook steun, en daardoor nog sterkere verbreiding, door een heilige van deze naam: Konrad, in 934 bisschop van Konstanz. Gestorven 975; kerkelijke feestdag: 26 november. Hij werd een zeer populaire heilige, maar de naam vond waarschijnlijk ook veel verbreiding door Konradin (dit is een vleivorm), de laatste van de Hohenstaufen, die door Karel van Anjou in 1268 verslagen werd. Op de populariteit van de naam in Duitsland wijst de uitdrukking Hinz und Kunz (Hinz is een oude vleivorm van Hendrik/Heinrich/Heinz, Kunz vanzelfsprekend bij Konrad), te vergelijken met Nederlands Jan, Piet en Klaas en Engels Jack and Jill.