Voornaam
populariteitslijsten
english
Kilianus
Verklaring
Een naam van Keltische oorsprong waarvan de betekenis onzeker is. Hij wordt wel verklaard als 'kerkman' (zie hieronder). Heiligennaam: Kilianus, bisschop en patroon van Würzburg. Bij zijn bisschopswijding zou hij de naam Killena (= ecclesiasticus, 'van de kerk, kerkman') hebben gekregen. Hij werd de apostel van de Oostfranken en predikte vanaf 687 in Würzburg; kerkelijke feestdag: 8 juli. Kilianus in Keulen in 986 (Littger); Gent 11e eeuw (Tavernier-Vereecken). In Holland in de vorm Kiel aangetroffen in 1334.