Voornaam
populariteitslijsten
Kain
ook Kaïn
Verklaring
Hebreeuwse naam met de betekenis 'speer'. Naam van de zoon van Adam en Eva. Hij doodde zijn broer Abel (zie de Bijbel, Genesis 4, 1). Figuurlijk betekent kaïn 'wrevelig, nors, boosaardig mens'.