Voornaam
populariteitslijsten
Joliè
Verklaring
Afgeleid van het Franse woord joli(e) 'mooi, lieftallig'. Misschien wordt de naam ook gebruikt als verfraaiing van Jo (vergelijk Jolet). In Frankrijk voorzover bekend niet gebruikelijk als voornaam.