Voornaam
populariteitslijsten
Joké
ook Joke
Verklaring
Zie Johannes