Voornaam
populariteitslijsten
english
Job
Verklaring
Hebreeuws Hiob 'de vervolgde' (Job is de vorm uit de Septuaginta, zie ook Hiob); hoofdpersoon uit het naar hem genoemde Oudtestamentische boek. Bij Socin wordt de naam reeds in 792 vermeld; bij Littger (Rheinland) niet. In ons land niet voor 1475 gevonden. In de 16e eeuw wordt de naam pas frequenter en in de 17e eeuw zijn ook vrouwelijke vormen aan te treffen (Van der Schaar). Soms is Job ook in gebruik als verkorting van Jacob (bijvoorbeeld in Lopik).