Voornaam
populariteitslijsten
Jikke
Verklaring
Zie Jacob

Mogelijk is er verband met Jit.