Voornaam
populariteitslijsten
Jezús
ook Jezus , Jezûs , Jezùs en Jézus
Verklaring
Een Griekse vorm van Jozua. Het is ook de naam van een medewerker van Paulus, ook Justus genoemd (Kolossenzen 4, 11). In tegenstelling tot zuidelijke landen werd de naam hier, uit eerbied en schroom, niet gebruikelijk.