Voornaam
populariteitslijsten
Jedidja
Verklaring
Hebreeuws 'Jahwehs lieveling, lieveling des Heren'. Het is de bijnaam van Salomon, door de profeet Nathan aan hem gegeven (zie de Bijbel, 2 Samuel 12, 25).