Voornaam
populariteitslijsten
Jane
ook Jané , Janê , Jàne en Jâne
Verklaring
M/v-vorm van Adrianus (mannelijk: Zuid-Nederland, vrouwelijk: Zeeland, Walcheren) en m/v-vorm van Johannes (Fries). Ook Engelse naam, in dat geval vrouwelijke verkorting van Johannes.