Voornaam
populariteitslijsten
english
Jack
Verklaring
Engelse naam. Verkorte vorm van Johannes en niet van Jacob, zoals men wel meent. De vorm kan in het Engels gekomen zijn onder invloed van de Vlaamse wolwevers die in de Middeleeuwen in groten getale naar Engeland gingen. Dan zou de naam onstaan kunnen zijn uit de Nederlandse vleivorm Janekin, Janekijn, die eerst tot Jankin werd. Dit wordt bevestigd door 'The History of St.-Augustine's Monastery' uit het begin van de 15e eeuw. Daarin wordt namelijk geconstateerd dat de 'Saxons' de naam Thomas veranderden in Tomme en Johannes in Hankin of Jacke (Sleigh & Johnson; zie ook Lindemans 1956, blz. 111 en Roelandts 1966, 20 en volgende). Dat het een van de meest gangbare namen werd (als zelfstandige naam), wordt bewezen door het voorkomen in allerlei Engelse kinderverhaaltjes en uitdrukkingen (Jack and Jill, Little Jack Horner); de Jack is ook de Engelse benaming van de boer in het kaartspel. Via de variant Jock leidde de naam ook tot de soortnaam jockey.