Voornaam
populariteitslijsten
english
Isolda
ook Isôlda
Verklaring
De naam is afkomstig uit de Middeleeuwse roman 'Tristan en Isolde'. Mogelijk is hij van Keltische oorsprong, maar door volksetymologische vervorming aan Germaanse namen aangepast. Als zodanig is hij te verklaren uit Is-, Isan- 'ijs', of 'ijzer' (zie eis-, Ise en IJsbrand) en -old, -wald 'heersen' (zie -wald-). Vroeger was de naam vrij gebruikelijk: Kortrijk omstreeks 1400: Ysoeie, Yzoeye, Zoye, Zoeytkin (Debrandere); Enghel Ysauden s., bij Delft 1317 (RGH). Door Wagners opera 'Tristan und Isolde' kwam de naam weer enigszins in de belangstelling te staan.