Voornaam
populariteitslijsten
Verklaring
Hebreeuws 'God (ver)hoort'. Naam van de zoon van Abraham en de Egyptische slavin van Sara, Hagar (zie de Bijbel, in Genesis 16), stamvader van de Arabische volkeren. Ook elders in het Oude Testament komt de naam voor (2 Koningen 25).