Voornaam
populariteitslijsten
Ime
ook Imé
Verklaring
Friese naam, waarbij onder andere Ieme, Imme en Ymke horen. De vormen met ie- kunnen berusten op e/ie-wisseling (vergelijk Ibe en Ide en zie ook Eme), ze worden echter verward met i-, y-. Deze laatste zijn sterk verkorte vormen van Germaanse namen met irmin-, Germaanse *ermena- 'groot geweldig' (zie ermin-), een stam die in verband wordt gebracht met de stamgod van de Germaanse stam der Herminonen. Vgl. Stark 96; Imiza = Irmintrud, Immo = Irminfried enzovoort Imme, Ymme, Ymmekijn en dergelijke vroeger ook in Holland.