Voornaam
populariteitslijsten
english
Ignatius
Verklaring
De naam wordt gewoonlijk in verband gebracht met Latijns ignis 'vuur', dit is echter onzeker. Er zijn verschillende heiligen van deze naam: 1) Ignatius, bisschop van Antiochië, martelaar onder Trajanus omstreeks 110 na Christus; kerkelijke feestdag: 1 februari. Als leerling van de apostel Johannes wordt hij tot de Apostolische Vaders gerekend; 2) Ignatius, patriarch van Constantinopel, geboren omstreeks 798, abt van het klooster op het eiland Porti, in 847 patriarch; gestorven 877; kerkelijke feestdag 23 oktober; 3) Ignatius van Loyola, in 1491 à 1495 geboren op het slot Loyola bij Azpeitia in Spanje. In 1534 stichtte hij in Parijs de orde der jezuieten; gestorven in Rome in 1556; kerkelijke feestdag: 31 juli. In het Westen kwam de naam oorspronkelijk vooral in Spanje voor, van daaruit verbreidde hij zich. In het zuiden van ons taalgebied reeds in de 14e eeuw; in het noorden niet voor de 17e eeuw.