Voornaam
populariteitslijsten
Ige
Verklaring
Tot deze Friese naam behoren onder andere Ico, Iege, Igge, Ikele, IJgis en Yk (mannelijk) en Iek, Ika, IJkelien en Ykjen (vrouwelijk). De vormen met ie-, respectievelijk i-, y- worden door elkaar gebruikt, maar hier geldt dezelfde opmerking als gemaakt is bij Ibe en Ide: de ie-vormen en de i-, y-vormen zijn oorspronkelijk van verschillende herkomst; ie- uit e is dus in verschillende gevallen waarschijnlijk. De namen zijn te sterk verkort om met zekerheid iets over de oorsprong te zeggen. Zie Förstemann 942.