Voornaam
populariteitslijsten
Ibe
Verklaring
Tot deze Friese naam behoren uiteenlopende namen als Ibbo, Iebele, Ipke en Ype (mannelijk) en Ibelina, Ibichje, Iebeltje, IJbella en Ypke (vrouwelijke). Niet alleen de sterke verkorting, zoals bij zoveel Friese namen, maakt het vaststellen van de herkomst moeilijk, maar ook het feit dat deze vormen door elkaar gebruikt worden. Dit ondanks het feit dat de vormen met ie- en de vormen met i- of y- van verschillende oorsprong zijn. Ie- kan door klankwisseling uit e zijn ontstaan; zie Ebe. Aangezien de kindertaal in deze sterk verkorte vormen haar invloed heeft doen gelden, kunnen we naar de oorsprong van de overige vormen slechts gissen. Verwantschap met Nederlands iep is niet onmogelijk.