Voornaam
populariteitslijsten
Hippolytus
Verklaring
Vr. Hippolyta. Gri. 'die de paarden losmaakt, uitspant' of 'de door paarden verscheurde'. In de Griekse mythologie was Hippolyta de koningin der Amazonen; Hippolytus was de zoon van haar en Theseus, die door zijn eigen paarden werd gedood; vandaar dat de naam op twee manieren uitgelegd wordt. Heiligennaam: Hippolytus van Rome; gestorven in 235. Hij was een geleerd schrijver. In de 4e eeuw was hij in Rome al een zeer vereerde heilige; kerkelijke feestdag: 13 of 22 augustus. Op grond van zijn naam werd Hippolytus de patroon van de paarden. Oudste voorbeeld in Nederland: Heer Hippolytus Persijn, gestorven 1568 (GHG). In Engelnad vond de naam enige verbreiding onder invloed van Shakespeare's 'A Midsummer Night's Dream' (Hippolyta, koningin der Amazonen).