Voornaam
populariteitslijsten
Hervé
ook Herve , Hérvé en Hérve
Verklaring
Een ontlening aan de Bretonse persoonsnaam samengesteld uit haer 'strijd' en vy 'waard' of uit Germaans Hardwig 'sterk in de strijd' (Hard- 'sterk, stevig', zie hard-, en wig 'strijd, zie -wig-). St.-Hervé was volgens de legende een blindgeboren dichter en musicus. Hij stichtte na 540 het naar hem genoemde klooster Lan Houarni (Finistère); gestorven omstreeks 568; kerkelijke feestdag: 17 juni. Zijn relikwieën bevinden zich in de kathedraal in Nantes. Hij is schutspatroon van de volkszangers. Een andere Hervé was aartsbisschop van Reims, gestorven 922. De naam is in Frankrijk nog vrij populair.