Voornaam
populariteitslijsten
Herlindis
Verklaring
Duitse naam. Tweestammige Germaanse naam, waarvan de elementen betekenen 'heer, leger' (Her-, zie -her-) en 'schild (van lindehout)' (zie -linde). Heiligennaam: Herlindis en Relindis, zussen (het was een tijdlang gebruikelijk dat broers en zussen namen met gelijke elementen kregen), geboren aan het eind van de 7e eeuw in het gebied van Maaseik en opgevoed in een klooster in Valenciennes. Herlindis werd eerste abdis van een door haar vader, Adelhard, gesticht klooster Aldeneyck aan de Maas; gestorven 745 (?): kerkelijke feestdag: 13 februari.