Voornaam
populariteitslijsten
Heracles
Verklaring
Griekse naam met de betekenis '(met hulp van) Hera beroemd'. Heracles is de Griekse vorm, Hercules de Latijnse. Het is de naam van de zoon van Zeus en Alkmene, bekend door de twaalf werken die hij moest verrichten door toedoen van de jaloerse Hera. In de Renaissance kwam de naam in Italië in de mode en verbreidde zich naar Frankrijk. Bij ons was hij in de 17e eeuw, in de bloeitijd van de Nederlandse Renaissance, wel in gebruik. Een heilige Herculanus was bisschop van Perugia, ook patroon van Perugia; kerkelijke feestdag: 7 november.