Voornaam
populariteitslijsten
Hans
ook Hâns
Verklaring
Zie Johannes

Ook wel voor vrouwen in gebruik. De vorm Hans is vermoedelijk uit Duitsland afkomstig, volgens Socin, 43, wordt hij daar pas in de 14e eeuw gebruikelijk. Zijn Duitse voorloper in de 13e eeuw is Johans (met klemtoon op de tweede lettergreep). In Nederland vinden we reeds in 1328 in Scherpenzeel Hensekiin de Gernere (BU 319). Voorts: in St.-Winoksbergen in 1400: Hans tshertoghen zone geboren van bi keulne (!), Thome Hans, stalknecht, Utrecht 1428 en Hans van Dil, Leiden omstreeks 1434 (Droege, 4); Han = Jan, Den Bosch 15e eeuw; Enjewier (Friesland) 1511: Hans (Us Wurk XIV, 11). In Zuid-Nederland voornamelijk in de 16e eeuw: vergelijk Hans Smout Jans (zoon) Brugge 1608 (Schouteet 139). Het binnenkomen via Utrecht wijst op Duitse invloed; Hens = Hans, Jan, Den Bosch 17e/18e eeuw.