Voornaam
populariteitslijsten
Hanna
ook HannĂ¡ en hanna
Verklaring
Dit kan een verkorting zijn van Johanna (zie ook Hanne), maar er is ook een zelfstandige Hebreeuwse naam Hanna(h) 'Hij (God) heeft mij begenadigd'. Het is de naam van de moeder van de profeet Samuël (1 Samuel 1). Anna is de Griekse vorm, die zich meer verbreidde.