Voornaam
populariteitslijsten
Han
ook Hân , Hán , han en Hàn
Verklaring
Variant van Hanne of verkorte vorm van Johannes.