Voornaam
populariteitslijsten
Hag
Verklaring
In deze naam zit hetzelfde woord als Nederlands haag, met de betekenis van 'omheining, omheinde ruimte' (zie hag-). De naam van het bezit ging dus over op de bezitter.