Voornaam
populariteitslijsten
Hadewig
Verklaring
Tweestammige Germaanse naam met als eerste lid Hade-, Hed- 'strijd' (zie hade-). Het tweede lid is mogelijk wîf 'vrouw', dan is de betekenis van de naam dus 'strijdster'. Het kan echter ook hetzelfde zijn als Oudfries wîch 'strijd' (zie -wig-), zodat de volledige naam dan tweemaal 'strijd' oplevert (vergelijk Hildegonde). In Nederland bestaat de naam vanouds, men denke aan de bekende Middeleeuwse mystieke dichteres Hadewijch. Via Oudfrans Avoice kwam de naam ook in Engeland terecht. Hij herleefde daar in moderne tijd in de vormen Avice of Avis. St.-Hadewich werd in het Frans St.-Avoye. Daaruit ontstond het werkwoord avoyer, met de betekenis 'de goede weg wijzen'. Zo werd ze de schutspatrones van de verdwaalde zielen (J. A. Huisman, Meded. Naamk. 1958, 138). Zie ook Hedwig.