Voornaam
populariteitslijsten
Hägar
ook Hagar
Verklaring
Hebreeuws (Arabisch) 'de vreemde, vluchteling'. Het is de naam van de dienstmaagd van Sara, moeder van Ismaël (zie de Bijbel, in Genesis 21). Naar aanleiding van haar geschiedenis schreef Da Costa zijn gedicht 'Hagar'.