Voornaam
populariteitslijsten
Guido
ook Guïdo
Verklaring
Vroeger vooral Zuid-Nederlandse naam en bij katholieken in oost Zeeuws-Vlaanderen (Meertens, Zeeuwse familienamen 29). Het is een geromaniseerde vorm van een Germaanse naam met wid-, dat overeenkomt met Oudhoogduits witu 'woud' (zie Wide). Heiligennaam: Guido van Anderlecht. Hij is volgens een 12e-eeuwse vita in Brabant geboren en stierf daar in 1012 (?); kerkelijke feestdag: 25 juni en 12 september. Een vrouwelijke vorm reeds aangetroffen omstreeks 1331: Guyote van IJselstein, gehuwd met Jan, heer van Egmond. Haar moeder, Maria van Avesnes, was bastaarddochter van Guijde, bisschop van Utrecht. Kortrijk 1300-1350: Ghiot, Ghios (Debrabandere).