Voornaam
populariteitslijsten
english
Goubrand
Verklaring
Tweestammige Germaanse naam, waarvan het eerste lid samenhangt met het Gotisch woord gauja 'bewoner van een gouw, landstreek' (bij Gotisch en Oudhoogduits gawi 'landstreek'; vergelijk Gauwe). Het tweede lid is -brand 'vlammend (zwaard)' (zie -brand-).