Voornaam
populariteitslijsten
Gesina
Verklaring
Vermoedelijk een verkorting en vervorming van Geertruida; vergelijk Bach 45: Gertrud: Gese: Gesine. Bij een dergelijke sterk verkorte en onder invloed van de kindertaal vervormde naam is ook herkomst uit namen met Gel(d) als eerste lid (zie geld-) mogelijk, vergelijk Stark 40: Gesa = Geltrudis.