Voornaam
populariteitslijsten
Germa
Verklaring
Zie German

Het is ook mogelijk de naam op te vatten als een vrouwelijke vorm van Germ.