Voornaam
populariteitslijsten
english
Gerlach
Verklaring
Het eerste deel van deze Germaanse naam betekent 'speer' (zie -ger-). Gysseling (Overz. 11) ziet in het tweede lid een Germaans woord dat teruggaat op Gotisch lekeis 'tovenaar, arts'. Deze naam is uit het oosten afkomstig en vond in de Middeleeuwen enige verbreiding naar het westen: in Dordt reeds een keer in 1284-87 (SRD); Den Bosch, 14e/15e eeuw: Geerling, Geerlinck, Gerlack = Gerlach. Op het vroegere gebruik wijst ook het voorkomen als familienaam. Dit gaat waarschijnlijk voornamelijk terug op de heilige Gerlach, een ridder bij Gulik, gestorven in 1170; kerkelijke feestdag: 5 januari. Hij wordt vooral in Limburg vereerd, vroeger ook in het Rheinland.