Voornaam
populariteitslijsten
english
Genovefa
Verklaring
De betekenis van de naam is niet zeker. Het eerste lid wordt wel in verband gebracht met Gallisch genos 'ras' en het tweede met wefa 'vrouw'. De heilige Genovefa werd geboren in Nanterre omstreeks 422, gestorven omstreeks 502; kerkelijke feestdag: 3 januari. Zij is patrones van Parijs. Episodes uit haar leven zijn afgebeeld op een aantal muurschilderingen in het Panthéon, dat aanvankelijk ter ere van haar werd gebouwd (1759-1790). Voorts Genovefa van Brabant (gestorven 760), heldin van een nog omstreeks 1600 verschenen volksboek. Reeds vroeg in gebruik in de Franse vorm Genevieve en onder andere in de vormen Genephe (Rotterdam 1348, RvR 184); Genife, Alphen 1332 (RHH); Genoveva dicta Wijfken, Vrijdom van Den Bosch 1460. Het vroegst bekende gebruik van de naam in Engeland is te vinden bij Coleridge (1772-1834) in zijn sonnet 'Genevieve'.