Voornaam
populariteitslijsten
Geike
Verklaring
Friese naam. De herkomst is moeilijk vast te stellen bij zo'n sterk verkorte naam. Winkler verwijst naar Gaike. In de vorm Gheye vroeger ook in Noord-Holland.