Voornaam
populariteitslijsten
Frodo
Verklaring
Eenstammig verkorte Germaanse naam, waarvan het eerste lid overeenkomt met Nederlands vroed, Oudfries frôd 'verstandig, wijs'. Vroeger ook in Holland: Heer Vrode, Dordt 1284, idem Vroede (SRD).