Voornaam
populariteitslijsten
Fries
Verklaring
Friese naam. De naam is afkomstig van de volksnaam der Friezen, zoals ook andere Germaanse persoonsnamen van volksnamen waren afgeleid (vergelijk Frank, Sas, Wendel). De etymologie van Fries is onzeker, sommigen zoeken verband met Engels to frizzle 'krullen', dus 'krulharig'. Een andere, en even onzekere, verklaring voor Friezen is: 'mensen aan de zeekant'. Vroeger kwam de naam ook elders in ons taalgebied vrij veel voor (Vriese, Vrieze, in Holland).