Voornaam
populariteitslijsten
Frauk
Verklaring
Friese naam. Oorspr. waren er van deze Germaanse stamvorm ook jongensnamen mogelijk, maar ze werden te veel geassocieerd met het tegenwoordige woord vrouw om als jongensnamen in gebruik te blijven. Dit woord, Oudhoogduits frouwa, betekende vroeger 'voorname vrouw, meesteres, gemalin' (het oorspronkelijk neutrale woord voor 'vrouw' is wijf, vergelijk het Engelse 'wife'). Het hangt samen met Gotisch frauja 'heer', dat we terugvinden in de naam van de Noordgermaanse god Freyr. De grondbetekenis is waarschijnlijk 'eerste'. Een andere mogelijkheid van herkomst is Westgermaanse fraw-, frau- 'vrolijk, vlug'.