Voornaam
populariteitslijsten
Foeke
Verklaring
Eenstammige verkorting, met reductie van de l in de kindertaal, van Germaanse folk-namen; folk- betekent 'volk, krijgsvolk' (zie folk-), vergelijk Foke en Folke. Friese naam; vroeger algemener verbreid, bijvoorbeeld Foekelina (en ook Phoekelina) in het Land van Heusden en Altena.