Voornaam
populariteitslijsten
Flóris
ook Floris en FLoris
Verklaring
Zie Florentius