Voornaam
populariteitslijsten
Filippus
Verklaring
Gri. 'liefhebber van paarden'. Het is reeds een oude Griekse naam, bijvoorbeeld vijf koningen van Macedonië droegen hem. In het Nieuwe Testament is het de naam van een van de twaalf discipelen (Johannes 1, 44v.), volgens de legende gekruisigd in Hiërapolis in Klein-Azië; kerkelijke feestdag: 11 mei. Ook in het Nieuwe Testament komt de naam voor: Philippus, diaken en evangelist, onder meer vermeld in Handelingen 6,5; kerkelijke feestdag: 6 juni. Het is ook de naam van een heilige, hij was bisschop van Heraclea in Tracië en martelaar tijdens Diocletianus (ca 304); gestorven in Adrianopel; kerkelijke feestdag: 22 oktober. Oudste voorbeeld in Holland is uit 1134. Middeleeuwse vleivormen zijn Lippin en Lippijn. Zie ook Phillippe.