Voornaam
populariteitslijsten
Fiebe
Verklaring
Friese naam. Tweestammige verkorting van een Germaanse fried-, frede-naam (Frede- betekent 'vrede, bescherming', zie -fred-), waarvan het tweede lid met b- begon, bijvoorbeeld -bert (zie -brecht-).