Voornaam
populariteitslijsten
Fidelis
Verklaring
Lat. fides 'trouw, oprechtheid, geloof', fidelis 'trouw, betrouwbaar, gelovig', fiducia 'vertrouwen, moed' (vergelijk 'ik heb daar geen fiducie in'). Fides was bij de Romeinen de godin van de trouw. Fides, spes en c(h)aritas 'geloof, hoop en liefde', drie algemene christelijke deugden (vergelijk Faith). Deze drie begrippen waren ook de namen van drie martelaressen, dochters van de heilige Sapientia (dit betekent 'wijsheid') in Rome. Zij werden als heiligen beschouwd. Hun feest was op 1 augustus of 14 september. St-Fides (Ste. Foy, Snkt. Getreu) was martelares in Agen (Frankrijk), volgens een legende uit de 8e à 9e eeuw onder Maximianus Herculius; kerkelijke feestdag: 6 oktober. De naam Fidelis is in Duitsland vooral in gebruik door St.-Fidelis, geboren 1577 in Sigmaringen; kerkelijke feestdag: 24 april.