Voornaam
populariteitslijsten
Fen
ook fen
Verklaring
Friese naam. Tweestammige verkorting uit een frede-naam, met reductie van de r in de kindertaal, waarvan het tweede lid met -n begon, bijvoorbeeld Ferdinand (zie ook -fred-).