Voornaam
populariteitslijsten
Feie
ook Feiƫ
Verklaring
Friese naam. Sterk verkorte vorm uit de kindertaal, met reductie van de r, van namen met Fred(e)- 'vrede, bescherming' (zie -fred-). Vgl. Fedde.