Voornaam
populariteitslijsten
Eva
ook Éva , Èva , eva en Evá
Verklaring
Hebreeuws 'de leven gevende'. Volgens de Bijbel stammoeder van het mensengeslacht. Een heilige Eva was kluizenares in Luik in de 13e eeuw; kerkelijke feestdag: 26 mei. Een oud voorbeeld is Eva, Keulen 1159; volgens Littger 180 kan het gebruik van de naam beïnvloed zijn door een Germaanse naam van overeenkomstige vorm. De naam komt hier betrekkelijk laat in gebruik (bij Socin pas omstreeks 1300): Leys (Substitution) vermeldt Eva onder de christelijke namen van de 12e eeuw in het Westvlaams; in de Meierij van Den Bosch komt hij tussen 1300-1600 voor. In Holland niet vóór 1651 aangetroffen (Van der Schaar). Zie ook Eef en Evelyn.