Voornaam
populariteitslijsten
Eugenius
Verklaring
Gri. 'van edel geslacht, welgeboren'. Naam van verscheidene heiligen, onder meer: 1) Eugenius, bisschop van Carthago, omstreeks 480; gestorven 505 in Albi; 2) Eugenius I, paus van 654 tot 657, zoon van de Romein Rufinianus; kerkelijke feestdag: 2 juni; 3) Eugenius II, aartsbisschop van Toledo in 646, verbeterde de kerkzang en was schrijver en dichter; gestorven 657; kerkelijke feestdag: 13 november. Zie ook Eugenia.