Voornaam
populariteitslijsten
english
Esau
ook EsaĆ¼ en EsaĆ¹
Verklaring
Deze Hebreeuwse naam wordt gewoonlijk verklaard als 'de harige'; deze betekenis is echter zeer twijfelachtig. Naam van de zoon van Isaäk en broer van Jakob, stamvader der Edomieten (zie de Bijbel, Genesis 25). Esau was in Nederland vroeger wel in gebruik (bijvoorbeeld Delft, eind 16e eeuw; Ned. L. 1963, 332).